FORGOT YOUR DETAILS?

VANAF NU OOK MONOWHEELS OFFICIEEL TOEGELATEN IN BELGIE

Op de openbare weg toegelaten

Sinds 1 oktober zijn gemotoriseerde eenwielers of monowheels officieel toegelaten op de openbare weg tot 18km/u. Als de snelheid hoger dan 18km/u kan worden gebracht, zijn ze niet officieel toegelaten op de openbare weg. Ze worden meestal wel gedoogd, maar dan moet je een BA-verzekering hebben die de aansprakelijkheid voor schade aan derden dekt.

Update - Binnenkort wordt deze maximum snelheid opgetrokken tot 25km/u. Lees hier alles over de aankomende wetgeving voor monowheels.

WAT ZEGT DE WETGEVING?

Geen verplicht rijbewijs

Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs werd eveneens aangepast. Ingevolge deze aanpassing wordt er bepaald dat de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld worden met motorvoertuigen voor wat betreft de toepassing van het KB rijbewijs.
Bijgevolg worden de bestuurders van voortbewegingstoestellen ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben.

Welke regels in het verkeer?

Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen niet sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de voetgangers volgen.

Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de fietsers volgen

De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van respectievelijk voetgangers en fietsers, gelden eveneens ten opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen.

Verzekering verplicht

In het geval dat je monowheel minder dan achttien kilometer per uur rijdt, heb je een familiale verzekering nodig, althans bij de meeste grote verzekeringsmaatschappijen.

Een elektrisch voortbewegingstoestel dat meer dan 18km per uur kan, valt wettelijk gezien onder de categorie gemotoriseerde voertuigen. Ze moeten dus correct verzekerd zijn. Dat wil zeggen dat je een BA-verzekering moet hebben die de aansprakelijkheid voor schade aan derden dekt.

Lees hier hoe je je monowheel in 2018 correct verzekerd.

Verlichting is verplicht

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, moeten de gebruikers van voortbewegingstoestellen die rijden op de andere delen van de openbare weg dan degene die voorbehouden zijn voor het verkeer van voetgangers volgende verlichting gebruiken:

  • vooraan, een wit of geel licht;
  • achteraan, een rood licht.

Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat links geplaatst of gedragen wordt.

Nu nog tot 18 km/u, binnenkort tot 25km/u

Elk gemotoriseerd voortbewegingstoestel met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 18 km per uur, is officieel toegelaten in België.

Als de snelheid hoger dan 18km/u kan worden gebracht (via een app of via een unlock code) dan zijn ze officieel niet toegelaten op de openbare weg. Op privéterrein kunnen ze wel. Ze worden op de meeste plaatsen wel oogluikend toegestaan. Maar zorg dan zeker voor een passende verzekering.

Update - Binnenkort wordt deze maximum snelheid opgetrokken tot 25km/u. Lees hier alles over de aankomende wetgeving voor monowheels.

TOP