Monowheels toegelaten in België

monowheel officieel toegelaten in belgie-min

Sinds 1 oktober zijn gemotoriseerde eenwielers of monowheels officieel toegelaten op de openbare weg tot 18km/u. Als de snelheid hoger dan 18km/u kan worden gebracht, zijn ze niet officieel toegelaten op de openbare weg.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving kent aan de categorie van langzame voertuigen, voortaan de “voortbewegingstoestellen” genoemd,  nu een juridisch statuut toe.

Ze zullen worden ondergebracht bij bestaande categorieën van weggebruikers. In functie van de gevoerde snelheid (ongeacht of ze gemotoriseerd zijn of niet) worden ze gelijkgesteld met voetgangers of fietsers. De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen krijgen als voorwaarde mee dat ze naar bouw en motorvermogen niet sneller mogen rijden dan 18 km/u.

Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs werd eveneens aangepast. Ingevolge deze aanpassing wordt er bepaald dat de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld worden met motorvoertuigen voor wat betreft de toepassing van het KB rijbewijs.
Bijgevolg worden de bestuurders van voortbewegingstoestellen ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben.

De regels in het verkeer

Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen niet sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de voetgangers volgen.

Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de fietsers volgen

De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van respectievelijk voetgangers en fietsers, gelden eveneens ten opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen.

Verlichting ‘s avonds verplicht

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, moeten de gebruikers van voortbewegingstoestellen die rijden op de andere delen van de openbare weg dan degene die voorbehouden zijn voor het verkeer van voetgangers volgende verlichting gebruiken:

  • vooraan, een wit of geel licht;
  • achteraan, een rood licht.

Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat links geplaatst of gedragen wordt.

Lees hier steeds de laatste updates over de wetgeving